Gå til indhold

Medicoteknik-HeaderTil Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm MedicoteknikpilKvalitetsudvikling

Kvalitetsudvikling

Medicoteknik kan medvirke til:

  • At patientsikkerhedskrav i national og europæisk lovgivning vedr. medicoteknisk udstyr bliver overholdt i patientnære miljøer.
  • At der leves op til standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel og andre relevante medicinske standarder og love vedr. medicoteknisk udstyr.
  • Styring og opdatering af relevant dokumentation efter nærmere aftale.
  • At udarbejde og følge op på afdelingsspecifikke aftaler i henhold til relevante akkrediteringsorganer.
  • At føre løbende dialog og sparring med sygehusenes risikomanagere med henblik på at forebygge og følge op på utilsigtede hændelser i forhold til Lov om patientsikkerhed.


Ressourcer til denne type opgaver skal afklares i samarbejde mellem Medicoteknik og Sygehusene.

 


Siden er sidst opdateret 13-10-2015

Kløvervænget 18, Indgang 122, 5000 Odense C, tlf. 9944 0200, fax. 6312 3462