Gå til indhold

Medicoteknik-HeaderTil Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm MedicoteknikpilUndervisning i apparatur

Undervisning i apparatur

 Undervisning og instruktion af klinisk personale i korrekt anvendelse af medicoteknisk udstyr og i forbindelse med nyanskaffelser bidrager væsentligt til sikring af kvaliteten i patientbehandlingen. Systematisk undervisning mindsker risikoen for ulykker.

Medicoteknik kan overfor sygehusene medvirke ved:

  • at undervise de kliniske afdelingers personale i anvendelsen af udstyret - ofte i samarbejde med leverandøren af apparaturet
  • at udarbejde brugervejledninger til medicotekniske udstyr
  • at udarbejde undervisningsmateriale vedr. medicotekniske emner
  • at anvise relevant, tidssvarende medicoteknisk faglitteratur

Siden er sidst opdateret 13-10-2015

Kløvervænget 18, Indgang 122, 5000 Odense C, tlf. 9944 0200, fax. 6312 3462