Gå til indhold

Medicoteknik-HeaderTil Region SyddanmarkTil forsiden


Kvalitetsudvikling

Medicoteknik kan medvirke til:

  • at patientsikkerhedskrav i national og europæisk lovgivning vedrørende medicoteknisk udstyr bliver overholdt i patientnære miljøer.
  • at der leves op til standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel og andre relevante medicinske standarder og love vedrørende medicoteknisk udstyr.
  • styring og opdatering af relevant dokumentation efter nærmere aftale.
  • at udarbejde og følge op på afdelingsspecifikke aftaler i henhold til relevante akkrediteringsorganer.
  • at føre løbende dialog og sparring med sygehusenes risikomanagere med henblik på at forebygge og følge op på utilsigtede hændelser i forhold til Lov om patientsikkerhed.


Ressourcer til denne type opgaver skal afklares i samarbejde mellem Medicoteknik og Sygehusene.

 


Siden er sidst opdateret 11-9-2019

J.B. Winsløws vej 11, Indgang 205A, 5000 Odense C, tlf. 9944 0200, Tilgængelighedserklæring