Gå til indhold

Medicoteknik-HeaderTil Region SyddanmarkTil forsiden


Undervisning i apparatur

Undervisning og instruktion af klinisk personale i korrekt anvendelse af medicoteknisk udstyr og i forbindelse med nyanskaffelser bidrager væsentligt til sikring af kvaliteten i patientbehandlingen. Systematisk undervisning mindsker risikoen for ulykker.

Medicoteknik kan overfor sygehusene medvirke ved:

  • at undervise de kliniske afdelingers personale i anvendelsen af udstyret - ofte i samarbejde med leverandøren af apparaturet.
  • at udarbejde brugervejledninger til medicotekniske udstyr.
  • at udarbejde undervisningsmateriale vedr. medicotekniske emner.
  • at anvise relevant, tidssvarende medicoteknisk faglitteratur.

Siden er sidst opdateret 11-9-2019

J.B. Winsløws vej 11, Indgang 205A, 5000 Odense C, tlf. 9944 0200, Tilgængelighedserklæring