Skip til primært indhold

Medicoteknik har en vigtig rolle, sammen med regionens sundhedsstab og indkøbsafdeling, at sikre optimal udnyttelse af stordriftsfordele ved drift og indkøb af medicoteknisk udstyr i Region Syddanmark.

I forbindelse med alle indkøb anvendes en totalomkostningsbetragtning:

Indkøb af medicoteknisk udstyr foregår på nuværende tidspunkt efter tre modeller:

Regionale apparatur-ansøgningsrunder hvor regionens sygehuse ansøger om elektive indkøb af apparatur til en pris på over 200.000 kr./stk.
Indkøb af apparatur til en sygehusenhed, hvor apparaturet finansieres af sygehuset selv.
Indkøb af apparatur til en sygehusenhed ifm. akutte nedbrud, hvor apparaturet finansieres af en lokal eller regional akutpulje iht. procedure for akutpuljer.

APPFWU01V