Skip til primært indhold

Regional ansøgningsrunder

Ved de regionale ansøgningsrunder angiver regionens sygehusenheder deres prioriterede apparaturindkøbsbehov ved anvendelse af den elektroniske ansøgningsportal PeRMit.

Ved de regionale ansøgningsrunder angiver regionens sygehusenheder deres prioriterede apparaturindkøbsbehov ved anvendelse af den elektroniske ansøgningsportal PeRMit.

Indkøb af medicoteknisk udstyr foregår på nuværende tidspunkt efter tre modeller:

 • Regionale apparatur-ansøgningsrunder hvor regionens sygehuse ansøger om elektive indkøb af apparatur til en pris på over 200.000 kr./stk.
 • Indkøb af apparatur til en sygehusenhed, hvor apparaturet finansieres af sygehuset selv.
 • Indkøb af apparatur til en sygehusenhed ifm. akutte nedbrud, hvor apparaturet finansieres af en lokal eller regional akutpulje iht. procedure for akutpuljer.
Benyt elektronisk ansøgningsportal PeRMit


Overordnet kan forløbet opdeles i følgende faser:

 • Prioriteret apparaturansøgning i PeRMit (sygehusene)
 • Afklaring af økonomiske puljer (Sundhedsstaben)
 • Validering, tilpasning til strategi og prioritering af ansøgningerne (Sundhedsstaben, Medicoteknik)
 • Godkendelse af indstilling fra Sundhedsstaben / Medicoteknik (Koncernledelsesforum)
 • Anskaffelse af det medicotekniske apparatur iht. plan (Medicoteknik)

I forhold til punkt 3 om validering, tilpasning til strategi og prioritering af ansøgningerne, så vil der på regionalt niveau bl.a. blive taget udgangspunkt i:

 • Fælles investeringsprojekter
 • Strategiske investeringer
 • Øvrige investeringer, der prioriteres ud fra flg. 3 kriterier:
  • Apparaturets tilstand, teknisk stand, teknologisk niveau
  • Effektivitetsfremmende apparatur, imødegåelse af kapacitetsproblemer
  • Apparatur, der optimerer patientforløb.

De indkomne ansøgninger i PeRMit skal prioriteres og samles i større regionale indkøb, hvor dette er hensigtsmæssigt. Alt afhængig af indkøbenes størrelse skal der gennemføres forskellige typer indkøb.

Vurderingen og prioriteringen af ansøgningerne er en kompliceret proces med stor betydning for sygehusene. Det er derfor vigtigt at processen bliver åben og gennemsigtig for alle parter, samtidig med at processen styres konsekvent og hurtigt efter givne retningslinjer. Sagsbehandlingen ifm. ansøgningsrunderne vil primært blive varetaget af Sundhedsstaben og Medicoteknik.

Medicoteknik har en faglig konsulentrolle i relation til såvel Regionshuset som sygehusene, og skal endvidere varetage en controllerfunktion i form af registrering og dokumentering af aktiver og omkostninger vedr. regionens medicotekniske apparaturpark.

APPFWU01V