Skip til primært indhold

Indkøb i forbindelse med akutte nedbrud

Indkøb i forbindelse med akutte nedbrud

Akutte nedbrud er en særskilt og uønsket situation, hvor der er behov for en enkel og hurtig handlingsplan, således at de utilsigtede nedbrud ikke medfører unødvendige omkostninger.

Den relevante sygehus afdeling melder nedbruddet til Medicoteknik (gennem den lokale medicotekniske funktion). Medicoteknik vurderer og registrerer omfanget af nedbruddet i samarbejde med sygehusafdelingen. Herunder om der er tale om et akut nedbrud og IKKE en naturlig nedslidning af apparaturet. Nedslidning dækkes ikke af akutpuljen.

Medicoteknik udarbejder dokumentation for situationen og orienterer sygehusledelsen med henblik på 1) sammen med sygehusledelsen, at gennemføre en hurtig analyse af overordnede apparaturstrategier, der kunne influere på den videre proces i forbindelse med nedbruddet og 2) at vurdere sygehusets muligheder for at dække nedbruddet fra egen akut pulje.

Medicoteknik er afdelingen behjælpelig med at udrede evt. driftsstop hurtigst muligt.

APPFWU01V