Skip til primært indhold

Strategisk planlægning vedr. medicoteknisk udstyr

Medicoteknik skal koordinere og styre koordination af alle driftsfunktioner på medicoteknisk udstyr i Region Syddanmark.

Medicoteknik skal varetage koordination af overordnede driftsfunktioner vedr. medicoteknik. Herunder rammerne for anskaffelse og drift på afdelings-/sygehusniveau.

Medicoteknik skal også varetage rådgivning over for koncerndirektionen og sygehusledelserne, så Medicoteknik kan bidrage til en fortsat udvikling af et effektivt og visionært sundhedsvæsen, hvor der på det medicotekniske område vil være et højt og ensartet teknisk niveau.

Denne rådgivning skal leveres i en form, der styrker koncerndirektionen og sygehusledelsernes mulighed for at foretage realistiske vurderinger af dels behov for investeringer i kapitalapparatet dels prioritering af drift og vedligehold samt øvrig drift.

APPFWU01V