Skip til primært indhold

Teamet af hospitalsfysikere i Medicoteknik hjælper til sikker og optimal brug af radioaktive kilder, røntgen og MR inden for Nuklearmedicin og Radiologi. Vi har ansvaret for løbende kvalitetssikring og optimering af strålingsgenererende udstyr, og spiller en aktiv rolle i implementering af nyt udstyr og nye procedurer. Ud over strålefysik har vi kompetencer inden for statistik, matematik og programmering og bidrager med vores viden i kliniske forskningsprojekter.

Vores arbejde udføres ofte på de kliniske afdelinger i et nært samarbejde med læger, radiografer, sygeplejesker og bioanalytikere. Vi leverer bl.a. dosisestimater, billedanalyser og protokoloptimeringer til understøttelsen af den kliniske drift og til gavn for patienterne. Ydermere underviser vi teknisk og klinisk personale i strålebeskyttelse og apparaturlære.

Patienter og medarbejdere skal beskyttes bedst mulig mod stråling. Strålebeskyttelse er en central opgave for os fysikere, både i forhold til afskærmning af rum, arbejdsgange og personlige værnemidler. I samarbejde med Sundhedsstyrelsens afdeling for Strålebeskyttelse, sikrer vi at sygehusene lever op til gældende standarder, og gennem deltagelse i nationale og internationale arbejdsgrupper er vi med til at udarbejde nye standarder for strålebeskyttelse.

Information om hvad der kræves for at blive hospitalsfysiker, samt det nærmere uddannelsesforløb kan findes på hjemmesiden for Dansk Selskab for Medicinsk Fysik, http://dsmf.org.

APPFWU02V