Skip til primært indhold

Implementering af nyt udstyr

Implementering af nyt udstyr

Vurdere nye teknologier i forhold til eksisterende.

Deltage i apparaturanskaffelser.

Implementering af nyt udstyr, herunder opsætning af undersøgelsesprotokoller og kvalitetssikring i samarbejde med de kliniske brugere.

APPFWU02V