Skip til primært indhold

Lokale indkøb

Lokale indkøb

Sygehusenhederne kan af egne midler, herunder de lokale apparatur puljer, indkøbe apparatur i samarbejde med Medicoteknik.

Sygehuset og Medicoteknik vurderer i samarbejde, hvilken type indkøb der skal anvendes iht. til regionens indkøbspolitik. Medicoteknik er opmærksom på, om der findes eksisterende lokale, regionale eller nationale rammeaftaler som kan/skal anvendes ifm. indkøbet.

Medicoteknik kan som medicoteknisk indkøbsfunktion sikre en kvalificeret indkøbshåndtering fra behovsanalyse, kravspecifikation og til vurdering af og gennemførelse af de økonomisk mest fordelagtige udbud.

APPFWU02V