Skip til primært indhold

De tre lovgivne indkøbskategorier

De tre lovgivne indkøbskategorier

Tilbudsindhentning: Indkøb med en kontraktværdi på over 10.000 kr. og under 500.000 kr.
Annoncering: Indkøb med en kontraktværdi på over 500.000 kr. og under EU-tærskelværdien
EU-udbud regionalt: Indkøb med en kontraktværdi på over EU-tærskelværdien på tværs af regionen
EU-tærskelværdien bliver fastsat af EU-Kommissionen for en given periode. 

Se aktuelle tærskelværdier på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside
APPFWU02V