Skip til primært indhold

Organisation

Medicoteknik er organisatorisk en selvstændig institution på linje med sygehusene. Medicoteknik ledes af den medicotekniske chef, som refererer til økonomidirektøren i Region Syddanmark.

Det er Medicotekniks opgave (mission) at levere medicoteknisk service, som bidrager til at underbygge, styrke og udvikle patientbehandlingen og sygehusets drift.

Medicoteknik skal sikre: 

 • Optimal brug af vore ressourcer
 • Det bedst mulige økonomiske resultat for hver enkel funktion og den samlede virksomhed
 • Gode relationer til vores interessenter.

Medicotekniks fire kerneopgaver

Apparaturservice

Medicoteknik varetager modtagekontrol, registrering, installation, forebyggende vedligehold og reparation af alt medicoteknisk apparatur i Region Syddanmark.

Apparaturanskaffelse

Medicoteknik varetager udførelse af kravsspecifikationer og indkøb af medicoteknisk udstyr i Region Syddanmark. Herunder tilbudsindhentning (<500.000 kr.), annoncering (>500.000 kr.) og EU-udbud (>gældende tærskelværdi), håndtering af akutte nedbrud, serviceaftaler og indkøb/bestilling.

Rådgivning/projekter

Medicoteknik varetager faglig rådgivning og assistance til sygehusene og Regionshuset indenfor det medicotekniske område.

Fysikerfunktion

Medicoteknik varetager kravene til den ansvarlige fysiker jf. Røntgenbekendtgørelsen.
 

Andre vigtige opgaver i Medicoteknik

Medicoteknik har en række andre vigtige opgaver:

 • Strategisk planlægning vedr. medicoteknik
 • Indkøb af medicoteknisk udstyr inkl. EU-udbud
 • Installation, registrering og kontrol af medicoteknisk udstyr
 • Service- og forebyggende vedligehold af medicoteknisk udstyr
 • Kvalitetsudvikling og medicinsk teknologivurdering (MTV)
 • Forskning og udvikling af nyt udstyr og nye anvendelsesformer
 • Undervisning i anvendelse af medicoteknisk udstyr
 • Understøtte og deltage i klinisk arbejde
 • Uddannelse og faglig udvikling af medicoteknisk personale
 • Koordination af Medicoteknik med IT og andre teknik områder
 • Udførelse af Røntgenbekendtgørelsen
 • Kvalitetsudvikling og akkreditering

Læs om opgaverne i Medicoteknik 

Organisationsdiagram

 

Som en regional medicoteknisk servicefunktion har Medicoteknik en stor udfordring i på samme tid at kunne: 

 • levere såvel specialeorienteret kliniknær service som højt specialiseret fagteknisk service
 • agere såvel operationelt lokalt som strategisk regionalt
 • indfri forventningerne fra såvel mindre basis sygehuse som fra et højt specialiseret universitetshospital

Medicoteknik søger at løfte denne udfordring gennem en matrikelløs projekt-matrix organisation kombineret med situationsbestemt ledelse og en løbende dialog med sygehusene på alle ledelsesniveauer. Dialogen med sygehusene formaliseres i samarbejdsaftaler.

Fysisk har Medicoteknik hovedsæde ved Odense Universitetshospital, hvor den medicotekniske chef er placeret. Medicoteknik har af hensyn til kliniknærheden primære arbejdssteder ved af 8 af regionens sygehuse:
 

 • OUH - Odense Universitetshospital
 • OUH - Svendborg Sygehus
 • Sygehus Lillebælt i Kolding
 • Sygehus Lillebælt i Vejle
 • Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg
 • Sydvestjysk Sygehus i Grindsted
 • Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
 • Sygehus Sønderjylland i Aabenraa

Medicoteknik er opdelt i 4 områder:

 • Område OUH
 • Område SLB
 • Område SVS
 • Område SHS

Hver af disse områder har egen områdeleder. Herudover findes også et regionalt Område Billeddiagnostik med egen områdeleder.

Medicoteknik er sidst, men ikke mindst, sikret mere strategiske kompetencer i form af en regional stab, som varetager administration, projektledelse, indkøb mv. på tværs af faglige og geografiske relationer. Staben fungerer således også som 'kittet' i organisationen.

APPFWU01V