Skip til primært indhold

Organisation

Medicoteknik er organisatorisk en selvstændig institution på linje med sygehusene. Medicoteknik ledes af den medicotekniske chef, som refererer til økonomidirektøren i Region Syddanmark.

Det er Medicotekniks opgave (mission) at levere medicoteknisk service, som bidrager til at underbygge, styrke og udvikle patientbehandlingen og sygehusets drift.

Medicoteknik skal sikre: 

 • Optimal brug af vore ressourcer
 • Det bedst mulige økonomiske resultat for hver enkel funktion og den samlede virksomhed
 • Gode relationer til vores interessenter.

Medicotekniks fire kerneopgaver

Apparaturservice

Medicoteknik varetager modtagekontrol, registrering, installation, forebyggende vedligehold og reparation af alt medicoteknisk apparatur i Region Syddanmark.

Apparaturanskaffelse

Medicoteknik varetager udførelse af kravsspecifikationer og indkøb af medicoteknisk udstyr i Region Syddanmark. Herunder tilbudsindhentning (<500.000 kr.), annoncering (>500.000 kr.) og EU-udbud (>gældende tærskelværdi), håndtering af akutte nedbrud, serviceaftaler og indkøb/bestilling.

Rådgivning/projekter

Medicoteknik varetager faglig rådgivning og assistance til sygehusene og Regionshuset indenfor det medicotekniske område.

Fysikerfunktion

Medicoteknik varetager kravene til de Medicinsk-fysiske eksperter og Strålebeskyttelseseksperter jf. Strålebeskyttelsesloven på røntgenområdet og det nuklearmedicinske område. Derved er fysikerfunktionen med til at sikre en høj diagnose- og behandlingssikkerhed, samtidig med at patienter, personale og miljø beskyttes optimalt mod de skadelige effekter af ioniserende stråling. Vi benytter os af et tæt regionalt samarbejde, vores faglighed, vidensdeling og udviklede specialistkompetencer.
 

Andre vigtige opgaver i Medicoteknik

Medicoteknik har en række andre vigtige opgaver:

 • Strategisk planlægning vedr. medicoteknik
 • Indkøb af medicoteknisk udstyr inkl. EU-udbud
 • Installation, registrering og kontrol af medicoteknisk udstyr
 • Service- og forebyggende vedligehold af medicoteknisk udstyr
 • Kvalitetsudvikling og medicinsk teknologivurdering (MTV)
 • Forskning og udvikling af nyt udstyr og nye anvendelsesformer
 • Undervisning i anvendelse af medicoteknisk udstyr
 • Understøtte og deltage i klinisk arbejde
 • Uddannelse og faglig udvikling af medicoteknisk personale
 • Koordination af Medicoteknik med IT og andre teknik områder
 • Udførelse af Strålebeskyttelsesloven
 • Kvalitetsudvikling og akkreditering

Læs om opgaverne i Medicoteknik 

Organisationsdiagram

 

Som en regional medicoteknisk servicefunktion har Medicoteknik en stor udfordring i på samme tid at kunne: 

 • levere såvel specialeorienteret kliniknær service som højt specialiseret fagteknisk service
 • agere såvel operationelt lokalt som strategisk regionalt
 • indfri forventningerne fra såvel mindre basis sygehuse som fra et højt specialiseret universitetshospital

Medicoteknik søger at løfte denne udfordring gennem en matrikelløs projekt-matrix organisation kombineret med situationsbestemt ledelse og en løbende dialog med sygehusene på alle ledelsesniveauer. Dialogen med sygehusene formaliseres i samarbejdsaftaler.

Fysisk har Medicoteknik hovedsæde ved Odense Universitetshospital, hvor den medicotekniske chef er placeret. Medicoteknik har af hensyn til kliniknærheden primære arbejdssteder ved af 8 af regionens sygehuse:
 

 • OUH - Odense Universitetshospital
 • OUH - Svendborg Sygehus
 • Sygehus Lillebælt i Kolding
 • Sygehus Lillebælt i Vejle
 • Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg
 • Sydvestjysk Sygehus i Grindsted
 • Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
 • Sygehus Sønderjylland i Aabenraa

Medicoteknik er opdelt i 4 områder:

 • Område OUH
 • Område SLB
 • Område SVS
 • Område SHS

Hver af disse områder har egen områdeleder. Herudover findes også et regionalt Område Billeddiagnostik med egen områdeleder.

Medicoteknik er sidst, men ikke mindst, sikret mere strategiske kompetencer i form af en regional stab, som varetager administration, projektledelse, indkøb mv. på tværs af faglige og geografiske relationer. Staben fungerer således også som 'kittet' i organisationen.

APPFWU02V