Skip til primært indhold

Dosimetri

Rådgivning der involverer ioniserende stråling

Referencedosimetri

Dosisplanlægning

Rådgivning fx i forbindelse med gravide og utilsigtede hændelser (UTH), der involverer ioniserende stråling

APPFWU01V