Gå til indhold

Medicoteknik-HeaderTil Region SyddanmarkTil forsiden


Om Medicoteknik

 

Medicoteknik er organisatorisk en selvstændig institution på linje med sygehusene. Medicoteknik ledes af den medicotekniske chef, som refererer til økonomidirektøren i Region Syddanmark.

Det er Medicotekniks opgave (mission) at levere medicoteknisk service, som bidrager til at underbygge, styrke og udvikle patientbehandlingen og sygehusets drift.
Herunder: at sikre optimal brug af vore ressourcer, at sikre det bedst mulige økonomiske resultat for hver enkelt funktion og den samlede virksomhed og at sikre gode relationer til vores interessenter.

Medicotekniks fire kerneopgaver er:
1. Apparaturservice
2. Apparaturanskaffelse
3. Rådgivning/projekter
4. Fysikerfunktion

Ad 1: Medicoteknik varetager modtagekontrol, registrering, installation, forebyggende vedligehold og reparation af alt medicoteknisk apparatur i Region Syddanmark.

Ad 2: Medicoteknik varetager udførelse af kravsspecifikationer og indkøb af medicoteknisk udstyr i Region Syddanmark. Herunder tilbudsindhentning (<500.000 kr.), annoncering (>500.000 kr.) og EU-udbud (>gældende tærskelværdi), håndtering af akutte nedbrud, serviceaftaler og indkøb/bestilling.

Ad 3: Medicoteknik varetager faglig rådgivning og assistance til sygehusene og Regionshuset indenfor det medicotekniske område.

Ad 4: Medicoteknik varetager kravene til den ansvarlige fysiker jf. Røntgenbekendtgørelsen.
 

Andre vigtige opgaver:

 • Strategisk planlægning vedr. medicoteknik
 • Indkøb af medicoteknisk udstyr inkl. EU-udbud 
 • Installation, registrering og kontrol af medicoteknisk udstyr 
 • Service- og forebyggende vedligehold af medicoteknisk udstyr  
 • Kvalitetsudvikling og medicinsk teknologivurdering (MTV)
 • Forskning og udvikling af nyt udstyr og nye anvendelsesformer 
 • Undervisning i anvendelse af medicoteknisk udstyr 
 • Understøtte og deltage i klinisk arbejde 
 • Uddannelse og faglig udvikling af medicoteknisk personale 
 • Koordination af Medicoteknik med IT og andre teknik områder 
 • Udførelse af Røntgenbekendtgørelsen 
 • Kvalitetsudvikling og akkreditering

 

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram MT 2020
 
 
 

Som en regional medicoteknisk servicefunktion har Medicoteknik en stor udfordring i på samme tid at:
 

 • kunne levere såvel specialeorienteret kliniknær service som højt specialiseret fagteknisk service
 • kunne agere såvel operationelt lokalt som strategisk regionalt
 • kunne indfri forventningerne fra såvel mindre basis sygehuse som fra et højt specialiseret universitetshospital


Medicoteknik søger at løfte denne udfordring gennem en matrikelløs projekt-matrix organisation kombineret med situationsbestemt ledelse og en løbende dialog med sygehusene på alle ledelsesniveauer. Dialogen med sygehusene formaliseres i samarbejdsaftaler.

Fysisk har Medicoteknik hovedsæde ved Odense Universitetshospital, hvor den medicotekniske chef er placeret. Medicoteknik har aht. kliniknærheden primære arbejdssteder ved af 8 af regionens sygehuse:
 

 • OUH - Odense Universitetshospital
 • OUH - Svendborg Sygehus
 • Sygehus Lillebælt i Kolding
 • Sygehus Lillebælt i Vejle
 • Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg
 • Sydvestjysk Sygehus i Grindsted
 • Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
 • Sygehus Sønderjylland i Aabenraa

 


Medicoteknik er opdelt i 4 områder:

 • Område OUH
 • Område SLB
 • Område SVS
 • Område SHS

Hver af disse områder har egen områdeleder. Herudover findes også et regionalt Område Billeddiagnostik med egen områdeleder.

 

lMedicoteknik - kompetencecirkel


Medicoteknik er sidst, men ikke mindst, sikret mere strategiske kompetencer i form af en regional stab, som varetager administration, projektledelse, indkøb mv. på tværs af faglige og geografiske relationer. Staben fungerer således også som 'kittet' i organisationen.

 

Link til Medicotekniks Værdigrundlag

 

Medicoteknik - kvalitet lige ved hånden

 

 

 


Siden er sidst opdateret 18-9-2020
Koncern Kommunikation

J.B. Winsløws vej 11, Indgang 205A, 5000 Odense C, tlf. 9944 0200, Tilgængelighedserklæring